Västerdala Fors & Äventyr

 
 

Forsränning / Duckies

Vi kan erbjuda olika varianter av forsränning (rafting). Från familjeturerna som passar familjen med barn från 7 år till mer avancerad forsränning i Kärringforsen eller Fänforsen. 

Forsränningen i Västerdalälven lämpar sig såväl till nybörjare som de som forsrännt tidigare. Forsarna vi paddlar ligger i Dala-Floda, Björbo och Nås i västra Dalarna och erbjuder både lätt och svår forsränning. Normalt ränner vi Käringforsen eller Fänforsen men vi erbjuder även  lugnare familjeturer där vi utgår från Nås eller Dala-Floda och paddlar lite mindre forsar.  

Ni byter om till våtdräkt på startplatsen uppströms forsnacken. Därefter utrustas ni med hjälm, flytväst och våtskor. Slutligen får ni en grundlig säkerhetsgenomgång och träning i paddelteknik innan ni ger er ut i forsen. Valet mellan att åka i Kärringforsen eller att åka i Fänforsen görs av våra professionella guider och baseras på aktuella säkerhetsförhållanden.

Forsbeskrivningar:

Fänforsen är en vild och strid forssträcka som med en längd på 900 meter och en fallhöjd på 9 meter räknas till den största älvforsen söder om Norrland. Svårighetsgradering: 3-4

Kärringforsen med sina 1300 meter och en fallhöjd på 5 meter består av tre etapper. Första etappen är mest krävande medan de efterföljande etapperna ger utrymme för lek och upptåg. Forsränning i Kärringforsen kan vara ett bra alternativ för familjen då vi har större möjlighet att anpassa turen efter våra gästers förmåga och erfarenhet. Svårighetsgradering: 2-3

Till Nåsforsarna räknas de sex mindre forsarna runt Lissön och Storön i Nås. Till vänster om öarna ligger Kvarnholsforsen och därefter Utanhedsforsen som klassas till klass 2. Till höger om öarna ligger Lissforsen, Kvillforsen och Skansforsen som samtliga är klass 1. En bit nedströms där älven åter förenats ligger Olérsforsen, även den klass 1. 

I Dala-Floda går vi familjetur genom Skålforsarna som graderas till klass 1. På slätvattnet mellan forsarna är det fint att paddla SUP-bräda så därför tar vi med sådana på turen!


Utrustning:

Följande utrustning lånas ut av oss: våtdräkt, våtskor, hjälm, flytväst och paddel.

Du behöver själv ta med dig: badkläder, handduk och torra kläder. Vid kall väderlek kan ett underställ i syntetmaterial eller ull vara bra att ta med och ha under våtdräkten.


Tidsåtgång: 

Uppskattad tid 3 h varav 1,5 i båten. Våra forsränningsturer sker i huvudsak på helgerna med start kl 10.00 men kontakta bokningen om ni önskar forsränna en vardag eller på andra tider. 

Åldersgränser:

Kärringforsen: 12 år eller 9 år i vuxens sällskap; max 4 barn per vuxen passagerare

Fänforsen: 15 år 

Familjetur  12 år eller 7 år i vuxens sällskap; max 4 barn per vuxen passagerare

Pris: 

Fänforsen och Kärringforsen: 900 kr/person

Familjeturerna: Nåsturen: 1690:- (4 timmar) Dala-Floda-turen: 1290;- (3 timmar)

Familjeturerna är fina för alla åldrar när man vill göra en lite längre tur med mindre forsar.

Bokningar:

Vid färre personer än 8 försöker vi att pussla ihop lämpliga grupper varför Era önskemål om att forsränna någon speciell tid inte alltid kan tillgodoses. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. Vår strävan är dock att så långt som möjligt tillgodose era önskemål.

Om ni bokar hela sällskap om 8 eller 16 personer försöker vi anpassa tiden efter era önskemål.. Skicka gärna ett meddelande till oss om ni önskar forsränna på andra tider än de ordinarie.


Boka nu


Händelser utom vår kontroll:

Vi reserverar oss för händelser utanför vår kontroll, t.ex. låg vattenföring. Förutsättningarna för forsränning i Västerdalälven påverkas mycket av mängden nederbörd uppströms forsarna. Vårflod med extrema vattenföringar eller torra somrar med lite nederbörd kan göra forsarna ofarbara. Om vi anser att forsarna är ofarbara kontaktar vi er ca en vecka före ert bokade datum och ni får då möjlighet att boka annat datum om ni så önskar.  Observera att hela bokningsavgiften återbetalas om turen ställs in på vårt initiativ.