Västerdala Fors & Äventyr

 
 

Forsränning

Forsränningen i Västerdalälven lämpar sig såväl till nybörjare som de som forsrännt tidigare. Forsarna som vi ränner ligger i Nås och i Björbo kommuner i Dalarna och erbjuder både lätt och svår forsränning. Normalt ränner vi Kärringforsen eller Fänforsen men vi erbjuder även en lugnare tur som vi kallar familjeturen där vi utgår från Nås och åker en längre sträcka genom ett antal mindre forsar, Nåsforsarna. 

Ni byter om till våtdräkt på startplatsen uppströms forsnacken. Därefter utrustas ni med hjälm, flytväst och våtskor. Slutligen får ni en grundlig säkerhetsgenomgång och träning i paddelteknik innan ni ger Er ut i forsen. Valet mellan att åka i Kärringforsen eller att åka i Fänforsen görs av våra professionella guider och baseras på aktuella säkerhetsförhållanden.

Forsbeskrivningar:

Fänforsen är en vild och strid forssträcka som med en längd på 900 meter och en fallhöjd på 9 meter räknas till den största älvforsen söder om Norrland. Svårighetsgradering: 3-4

Kärringforsen med sina 1300 meter och en fallhöjd på 5 meter består av tre etapper. Första etappen är mest krävande medan de efterföljande etapperna ger utrymme för lek och upptåg. Forsränning i Kärringforsen kan vara ett bra alternativ för familjen då vi har större möjlighet att anpassa turen efter våra gästers förmåga och erfarenhet. Svårighetsgradering: 2-3

Till Nåsforsarna räknas de sex mindre forsarna runt Lissön och Storön i Nås. Till vänster om öarna ligger Kvarnholsforsen och därefter Utanhedsforsen som klassas till klass 2. Till höger om öarna ligger Lissforsen, Kvillforsen och Skansforsen som samtliga är klass 1. En bit nedströms där älven åter förenats ligger Olérsforsen, även den klass 1.

Utrustning:

Följande utrustning ingår: Våtdräkt, våtskor, hjälm, flytväst, paddel, munskydd och handsprit.

Du behöver själv ta med dig: badkläder, handduk och torra kläder. Vid kall väderlek kan ett underställ i syntetmaterial eller ull vara bra att ta med.

Tidsåtgång: 

Uppskattad tid 3 h varav 1,5 i båten. Våra forsränningsturer sker i huvudsak på helgerna men ring och hör med bokningen om ni önskar forsränna en vardag.

Åldersgränser:

Minimum 12 år/15 år beroende på vattenföring i älven. Vid forsränning i Fänforsen gäller alltid 15 års åldersgräns.

Pris: 

900 kr/person (2022 års pris)

Händelser utom vår kontroll:

Vi reserverar oss för händelser utanför vår kontroll, t.ex. låg vattenföring. Förutsättningarna för forsränning i Västerdalälven påverkas mycket av mängden nederbörd uppströms forsarna. Vårflod med extrema vattenföringar eller torra somrar med lite nederbörd kan göra forsarna ofarbara. Om vi anser att forsarna är ofarbara kontaktar vi er ca en vecka före ert bokade datum och ni får då möjlighet att boka annat datum om ni så önskar.